uk

СПЕЦИАЛНОСТИ

ЧЕН КОСТЮМ

Това са всички специалности, по които се обучават учениците в гимназията.

Специалностите, по които се извършва прием за предстоящата нова учебна година се отбелязват в подменю "Обща информация"  в раздел "ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА......"

 

Търсене Връх Новини Карта на сайта Начало