Обща информация

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА ЗА УЧЕБНАТА

2024-2025г.

 

СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-222/07.03.2024 г. НА МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА 

Е УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 Г. ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ: