ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 Г.

 

УТВЪРДЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.
/подробности ТУК/ 

СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-222/07.03.2024 г. НА МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА 

Е УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 Г. ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ: