УЧЕБНИЦИ И ИЗДАТЕЛСТВА ЗА УЧЕБНА 2022/2023ГОДИНА

 

УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

 

Издателство „БГ Учебник“ ще бъде направена обща поръчка в издателството

 

Menschen A1, A2 - за първи чужд език

Schritte International Neu A1, A2 - за втори чужд език

И двата учебника са на издателство HUEBER  ще бъде направена обща поръчка в издателството

 

Издателство „Просвета АзБуки“

 

Издателство „Просвета“

 

Издателство „Просвета“

 

Издателство „Архимед“

 

Издателство „Анубис“

 

Издателство „Булвест 2000“

 

Издателство „Педагог – 6“

 

Издателство „Просвета“

 

Издателство „Булвест 2000“

 

Издателство „Булвест 2000“

 

Издателство „Анубис“