ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИНИЦИ

 

ГРАФИК ЗА ДНИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В НГСЕИ, ГР. ПЛОВДИВ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

/Вижте тук/ 


 

 

ГРАФИК  НА  УЧЕБНОТО  ВРЕМЕ

За учебната 2022 – 2023година 

 /вижте/