Николай Томов - Директор

 0879 148 825

Преподавател по рисуване и перспектива.            

Преподавател по рисуване.

АМТИИ гр. Пловдив

Преподавател по перспектива и рисуване.

Хонорован преподавател.                       

от 1994 до 1995 г.

СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Пловдив.

Преподавател по изобразително изкуство.

Учител. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

от 2018 г.

отчислен справо на защита.

от 2015 до 2018 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив. 

 

от 1989 до 1994 г.

Завършва ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново.

Педагогика на изобразителното изкуство, втора специалност – Естетика.

Преподавател по изобразително изкуство и естетика и специалист по живопис.

Магистър.                       

от 1982 до 1987 г.

Завършва ССХУ за Сценични кадри гр. Пловдив.

„Художественно и сценично осветление и озвучителна техника и звукознание.“                                               

ПУБЛИКАЦИИ      

Николай Томов (2017 г.): „Развиване на изобразителните умения на студенти-педагози, чрез прилагане на конструктивно-геометричен подход с използване на редукция в обучението по рисуване“. Сборник доклади от 6-ти студентски научен форум. Пловдив – Университетско издателство „Паисий Хилендарски“.

Николай Томов (2018 г.): „Изготвяне и валидизиране на система от критерии за оценяване на резултатите от учебната дисциплина Рисуване на студенти от специалност ПОИИ“.

Сборник доклади от 7-ми студентски научен форум. Пловдив – Университетско издателство „Паисий Хилендарски“.

КВАЛИФИКАЦИИ           

2019 Г.

Квалификационнен курс „Обучение по дигитални умения и икт“ модул 2,

ОРАК Инженеринг ЕООД. 

2018 Г.

Квалификационнен курс „Управление на проекти и участие в програми“,

ПУ „Паисий Хилендарски“. 

2018 Г.

Квалификационнен курс „Портфолио на учителя“,

ПУ „Паисий Хилендарски“. 

2016 Г.

Семинар „Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес“,

Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС. 

2014 Г.

4-то ПКС.                     

 ОТ 2009 Г. ДО 2013 Г.

член на управителния съвет на ДПХ. 

ОТ 2007 Г. ДО 2009 Г.

координатор от българска страна на международен проект „Crosspoints” - “Точки на пресичане“, с участие на България, Германия и Полша.

 ИЗЛОЖБИ И УЧАСТИЕ В СИМПОЗИУМИ                

2019 Г.

1-ви швейцаро-български симпозиум «Изкуство и диалог» гр. Вангенрид/ Швейцария.

Изложба «Без мостове няма разбирателство» в Културен дом «Витгенщайн» гр. Виена/ Австрия. 

2017 Г.

Международен живописен пленер, организиран от Дружество на пловдивските художници и общинска фондация «Пловдив 2019» гр. Пловдив.                       

2016 Г.

Изложба «Цветове» на Дружество на пловдивските художници, гр. Пловдив. 

Международен пленер Рисунка голям формат «Диалог» в гр. Брацигово. 

2015 Г.

Българо-немски пленер «От центъра към периферията и обратно», гр. Пловдив. 

Изложба «7 от 100 ателиета» - проект на Галерия «Резонанс» в Български културен институт гр. Берлин/ Германия.                       

2013г.

Изложба в гр. Кведлинбург/ Германия. 

Изложба „15 х 5“, Дружество на Пловдивските художници, гр. Пловдив. 

2012 г.

Изложба „100 години дружество на  Южнобългарските художници‘‘, гр. Пловдив. 

Изложба ‘‘Триангел‘‘, гр. Вернигероде/ Германия.           

2011 г.

Изложба “Рисунка голям формат“, гр. Пловдив. 

2010 г.

Изложба ''България през вековете'', гр. Пловдив. 

2008 г.

Изложба в гр. Гелнхаузен/ Германия. 

Изложба в галерия «К», гр. Леувен/ Белгия. 

2007 г.

Изложба в Технически Университет гр. Дрезден/ Германия. 

Изложба в представителството на провинция Саксония-Анхалт в гр. Брюксел/ Белгия.

2006 г.

Изложба «L’art du collage à l’aube du vingt et unième siècle», гр. Париж/ Франция. 

Изложба «Три плюс две», общински съвет гр. Магдебург/ Германия. 

Немско-български пленер «Radierung», гр. Цьорниц/ Германия. 

Изложба «В градината на Ламартин» в представителството на провинция Саксония Анхалт, гр. Брюксел/ Белгия. 

2005 г.

Международен форум «Atout Cœur d’Artist», гр. Париж/ Франция. 

Немско-български пленер «Рисунка голям формат», гр. Пловдив. 

2003 г.,  2001 г.

Международен пленер «Open Art», гр. Аален/ Германия. 

2002 г., 2001 г.

Изложба в Центъра за срещи на провинция Саксония-Анхалт, гр. Пловдив. 

2000 г.

Изложба в галерия «Сезони», гр. София. 

1998 г.

Изложба в художествено студио, гр. Грац/ Австрия. 

1998 - 1999 г.

«Импресия», гр. Пловдив. 

1997 г.

Изложба в галерия «Дисонанс», гр. Пловдив. 

1995 г.

Изложба в гр. Пловдив.