Гл. учител

 
Жана ДАНЧЕВА

Жана

Старши учител, III ПКС 

Преподавател “Физическо възпитание и спорт”.

email: janadancheva@skadri.org