ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА