uk

КВАЛИФИКАЦИИ

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ - ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ:

 1. Тема и цели на обучението: - 95550074 – Тиймбилдинг и сплотяване на екипа от учители - 

  Сплотяване на педагогическия колектив

  Осъзнаване от необходимостта да са съпричастни с другите

  Повишаване на колективната мотивация

  Повишаване мотивацията на учениците

  Повече постигнати цели от съвместни дейности

 2. Място на провеждане: - 

  В конферентаната зала на хотел Парадайс, Цигов чарк, общ. Батак, обл. Пазарджик.

 3. Период на провеждане: 

  -Период на обучението от 01.02.2023г. до 10.02.2023г. (общо 32 академични часа):

  а/ Присъствено обучение от 01.02.2023г. до 03.02.2023г.  включително (16 академични часа); 

  б/Неприсъствено обучение от 04.02.2023г.   до 10.02.2023г.   включително (16 академични часа)

 4. Начален и краен час присъствено обучение:01.02.2023г., 15.00 ч. до  03.02.2023г., 12.00 ч.
 5. Наименование на обучинелната организация: - 

  ИЗОБЛОК ЕООД, ЕИК: 123745189, вписано в  информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под № 9555

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: - 26 преподаватели.
 7. Форми на обучение:

  Частично присъствена:  16 часа присъствени и 16 часа неприсъствени

 8. Методи на обучение: лекция, презентация, практически упражнения,  ролеви игри, дискусии

 

 

 

Обучителни курсове 2023 / 2024 г. - рисуване

 

График – събота

Учебна сграда – Пловдив, ул. Петко Д. Петков 8

Рисуване

от 09:00 ч. до 13:00 ч.

5 учебни часа.

 

Февруарпи 2024г.        – 10, 17, 24;

Март 2024г.                  –    2, 9, 16, 23;

Април 2024г.                -   13, 20, 27;

Май 2024г.                    –   11, 18.

Юни 2024г.                   –    1, 8, 15, 22.

Таксата за обучителния курс по рисуване за втория учебен срок е в размер на 320,00 лв.

Срок за плащане до 09.02.2024г.

Преди да се заплати таксата, моля свържете се на тел.0879148823 Лилия Аджемян, за информация за свободни места.

Има ограничение на бройката, възможността е до 50 обучаващи се.

Таксата се превежда по банковата сметка на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства / НГСЕИ /

IBAN   BG 20 UNCR 7630 3100 1165 82BIC  UNCR BGSF

Основание за плащане – такса курс и трите имена на курсиста.

След заплащане на таксата, платежното нареждане се снима/сканира и се изпраща на s_kadri@abv.bg, с упоменати три имена на курсиста и курса, който ще посещава.

На имейла ще ви бъде изпратен договор, който трябва да бъде попълнен, подписан и върнат на s_kadri@abv.bg.

При промяна на ситуацията, курсовете ще се провеждат онлайн.

 

Обучителни курсове 2023 / 2024 г. - актьорско майсторство

 

График – събота

Учебна сграда – Пловдив, ул. Петко Д. Петков 8

 

Актьорско майсторство

от 13:30 ч. до 17:30 ч.

5 учебни часа.

Февруарпи 2024г.        – 10, 17, 24;

Март 2024г.                  –    2, 9, 16, 23;

Април 2024г.                -   13, 20, 27;

Май 2024г.                    –   11, 18.

Юни 2024г.                   –    1, 8, 15, 22.

  

Таксата за обучителния курс по актьорско майсторство за втория учебен срок е в размер на 320,00 лв.

Срок за плащане до 09.02.2024г.

Преди да се заплати таксата, моля свържете се на тел.0879148823 Лилия Аджемян, за информация за свободни места.

Има ограничение на бройката, възможността е до 30 обучаващи се.

Таксата се превежда по банковата сметка на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства / НГСЕИ /

IBAN   BG 20 UNCR 7630 3100 1165 82BIC  UNCR BGSF

Основание за плащане – такса курс и трите имена на курсиста.

След заплащане на таксата, платежното нареждане се снима/сканира и се изпраща на s_kadri@abv.bg, с упоменати три имена на курсиста и курса, който ще посещава.

На имейла ще ви бъде изпратен договор, който трябва да бъде попълнен, подписан и върнат на s_kadri@abv.bg.

При промяна на ситуацията, курсовете ще се провеждат онлайн.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
УТВЪРДЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.
 
  
 
 
 
 
 

 

Търсене Връх Новини Карта на сайта Начало