uk

КВАЛИФИКАЦИИ

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ - ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ:

 1. Тема и цели на обучението: - 95550074 – Тиймбилдинг и сплотяване на екипа от учители - 

  Сплотяване на педагогическия колектив

  Осъзнаване от необходимостта да са съпричастни с другите

  Повишаване на колективната мотивация

  Повишаване мотивацията на учениците

  Повече постигнати цели от съвместни дейности

 2. Място на провеждане: - 

  В конферентаната зала на хотел Парадайс, Цигов чарк, общ. Батак, обл. Пазарджик.

 3. Период на провеждане: 

  -Период на обучението от 01.02.2023г. до 10.02.2023г. (общо 32 академични часа):

  а/ Присъствено обучение от 01.02.2023г. до 03.02.2023г.  включително (16 академични часа); 

  б/Неприсъствено обучение от 04.02.2023г.   до 10.02.2023г.   включително (16 академични часа)

 4. Начален и краен час присъствено обучение:01.02.2023г., 15.00 ч. до  03.02.2023г., 12.00 ч.
 5. Наименование на обучинелната организация: - 

  ИЗОБЛОК ЕООД, ЕИК: 123745189, вписано в  информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под № 9555

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: - 26 преподаватели.
 7. Форми на обучение:

  Частично присъствена:  16 часа присъствени и 16 часа неприсъствени

 8. Методи на обучение: лекция, презентация, практически упражнения,  ролеви игри, дискусии

 

 

 

Обучителни курсове 2023 / 2024 г. - рисуване

Има ограничение на бройката, възможността е до 50 обучаващи се.

График – събота

Учебна сграда – Пловдив, ул. Петко Д. Петков 8

Рисуване

от 09:00 ч. до 13:00 ч.

5 учебни часа.

 

Октомври 2023г.         –    7, 14, 21, 28;

Ноември 2023г.            –    4, 11, 18, 25;

Декември 2023г.          -     2,  9, 16;

Януари 2024г.              –    6, 13, 20, 27.

 

Обучителни курсове 2023 / 2024 г. - актьорско майсторство

Има ограничение на бройката за обучителните курсове по актьорство, възможността е до 30 обучаващи се.

График – събота

Учебна сграда – Пловдив, ул. Петко Д. Петков 8

 

Актьорско майсторство

от 13:30 ч. до 17:30 ч.

5 учебни часа.

Октомври 2023г.         –    7, 14, 21, 28;

Ноември 2023г.            –    4, 11, 18, 25;

Декември 2023г.          -     2,  9, 16;

Януари 2024г.              –    6, 13, 20, 27.

 

Таксата за обучителния курс по рисуване за първия учебен срок е в размер на 300,00 лв.

Таксата за обучителния курс по актьорско майсторство за първия учебен срок е в размер на 300,00 лв.

Срок за плащане до 04.10.2023г.

Преди да се заплати таксата, моля свържете се на тел.0879148823 Лилия Аджемян, за информация за свободни места.

Таксата се превежда по банковата сметка на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства / НГСЕИ /

IBAN   BG 20 UNCR 7630 3100 1165 82,  BIC  UNCR BGSF

Основание за плащане – такса курс и трите имена на курсиста.

След заплащане на таксата, платежното нареждане се снима/сканира и се изпраща на s_kadri@abv.bg, с упоменати три имена на курсиста и курса, който ще посещава.

На имейла ще ви бъде изпратен договор, който трябва да бъде попълнен, подписан и върнат на s_kadri@abv.bg.

При промяна на ситуацията, курсовете ще се провеждат онлайн.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
"ОТКРЕХВАНЕ" - ГОСТУВАЩА ИЗЛОЖБА В НАШАТА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОГРАМА "СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА" НА ФОНДАЦИЯ ПРО ЛИБРИС - 27.11.2023 г.!
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Търсене Връх Новини Карта на сайта Начало