Етичен кодекс


Актуализиран за учебната 2022/ 2023 г.
на учителите, служителите и работещите в Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, гр. Пловдив

/виж тук/