АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

Държавният план-прием за учебна 2023/ 2024 година в НГСЕИ е изпълнен.

Записани ученици по специалности:

- Театрален, кино и телевизионен декор: 14 ученици

- Художествено осветление за театър, кино и телевизия: 13 ученици

- Театрален грим и перуки: 12 ученици

- Пантомима: 14 ученици

 

Директор на НГСЕИ: Николай Томов