Национален ученически конкурс по актьорско майсторство 23-24 март 2018 г

 

Организатор:

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства,

гр. Пловдив

Трима участника, представили се най-добре на конкурса, печелят стипендии от Министерство на културата.

Участниците ще бъдат оценявани от жури в състав:

Председател: Проф. д-р Александър Илиев

Членове: – Катя Георгиева – режисьор

Стелиян Николов – актьор, директор на ДКТ, Хасково

С този конкурс отбелязваме и Международният ден на театъра – 27 март.

Статут:

Националният ученически конкурс по актьорско майсторство се провежда за ученици от цялата страна от средните училища по изкуствата и младежки театрални формации.

Образователни цели:

  1. Да се повиши нивото на психо-физическия актьорски трениниг на учениците, в конкурентна среда.
  2. Да се даде различна творческа трактовка на програмата и обучението по актьорско майсторство с индивидуалния избор, подход и изпълнение на подготвените материали.
  3. Да се прояви креативен подход при избора на различни актьорски техники за постигане на ученическите цели и задачи.
  4. Да се засили интересът и задълбочи мотивацията на учениците за професионалното им обучение.

Участници:

В конкурса могат да участват всички ученици в редовна форма на обучение от средните училища по изкуствата и младежки театрални формации.

Участниците се групират в две възрастови групи:

-8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас /ненавършили 18 години до приключване на конкурса/

-11 клас /навършили 18 години преди приключване на конкурса/ и 12 клас

Предварителна селекция:

Заявката за І възрастова група:

Запис на CD на изпълнение на стихотворение, басня или монолог.

Заявката за ІІ възрастова група:

Запис на CD на изпълнение монолог или част от пиеса.

Времетраене 10 минути.

Организация на конкурса:Конкурсът се провежда в два кръга:

І кръг:

В този кръг се включва предварителната селекция. Всяко училище избира до 20 свои участници за всяка възрастова група. Учениците трябва да изпратят CD и брой участници /поименно/ и времетраене на изпълнението до определен срок  -20.02.2018г.,  на адрес: гр. Пловдив, ул. „П. Д. Петков“ № 8, тел. връзка: 0879 14 88 25, 0879 14 88 23. Комисия, подбрана на ротационен принцип, селектира до 40 участници във всяка възрастова група за ІІ кръг.

ІІ кръг:

Конкурсът ще се проведе в рамките на два дни на 26 и 27.03.2018г. в 3-то ателие на НГСЕИ-гр. Пловдив. Гимназията осигурява помощна техника за звук и осветление. Разходите за път и пребиваване на кандидатите са за тяхна сметка. Пристигане и настаняване на 26.03.2018г. – до обяд. След обяд от 13:00 часа начало на конкурса. На 27.03.2018г. продължаване на конкурса, обща задача и награждаване.

Журирането се извършва от преподаватели от Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, актьори и режисьори от театрите в град Пловдив.

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства – гр. Пловдив си запазва правото да кани за жури специалисти от различни институции свързани с образованието по  актьорско майсторство.

Оценяване и критерии за оценка:

Оценяването се извършва веднага след провеждането на ІІ кръг по шестобалната система с точност до 25 стотни.

Критерии при оценяване са:

Усвояване на основни принципи в актьорския тренинг , добър изговор, актьорско присъствие, необходимо ниво на пластика и ритмичност в  дадената възрастова група, атрактивност на изпълнението.

Награди:

Присъждат се І, ІІ и ІІI място и в двете възрастови групи, като оценките трябва да са над много добър /5/.Журито си запазва правото да не присъжда всички награди. Всички участници получават грамота, изготвена от НГСЕИ-гр. Пловдив и подписана от председателя на журито, а наградените участници получават и предметни награди, осигурени от родителското настоятелство.

На добър час!

Начало:

12:00 am

понеделник, март 26, 2018

Край:

12:00 am

вторник, март 27, 2018

Адрес

Birmingham, UK