Информационен ден – Пловдив – Live Skills

Информационен ден  – Пловдив

Live Skills

Пловдив, 22 Юни  2018

Програма

Зала: Зала № 3

Място:  Национална гимназия по сценични и екранни изкуства

Адрес: Пловдив, ул. П. Д. Петков № 8

Петък, Юни 22, 2018

10:30 -10:45

 

 

 

10:45- 11:15

Откриване

Г-жа Емилия Арабаджиева, Директор

  

Представяне на проект „Live Skills

Д-р Весела Казашка, ръководител на проект Live Skills  

   
11:45- 12:30 Семинар 1 Работни пакети

  Анализ на нуждите в сектора

Д-р Весела Казашка, ръководител на проект Live Skills  

Учебни програми  

Г-н Кънчо Касабов, преподавател и автор

Учебни програми

Г-н Васко Власаков, автор и практик

 

Доц. д-р Момчил Георгиев  – БАРОК

Устойчивост на проекта

12:30 – 13:00 Кафе пауза
13:00-13:30 Семинар 2  Национална мрежа от подкрепящи организации

Д-р Васил Колев – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.

13:30 -14:30 Дискусия и закриване на събитието

Начало:

10:30 am

петък, юни 22, 2018

Край:

2:30 pm

петък, юни 22, 2018

Адрес

Birmingham, UK