uk

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Вие сте тук:  Начало > СПЕЦИАЛНОСТИ - ПРИЕМ > СПЕЦИАЛНОСТИ > СПЕЦИАЛНОСТ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР
top
Страница
Меню
Новини

СПЕЦИАЛНОСТ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

Запознава с различните техники на актьорската професия, с тяхното взаимодействие, с етапите на създаване на цялостно сценично произведение. Придобиване на знания, умения и компетентности. Възпитава у учениците аналитично мислене и умения за самостоятелно творчество. Развива способността за колективна дейност и спазване на морално-етичните норми на съвместното творчество. Запознава с историята на драматичното изкуство като неотменена част от духовната култура на човека. Формира професионални компетенции в тясна връзка с изграждането на личностно полезни качества – концентрация, дисциплина, отговорност, култура на поведение, култура на комуникация, умение за работа в екип. Изучавани дисциплини: актьорство за драматичен театър, сценично движение, техника на говора, художествено слово, танци, пантомима, история на театъра, грим и перуки, вокална подготовка, солфеж, история на изкуството.

« prev top next »
top
Страница
Меню
Новини

 

 

НГСЕИ  организара обучителни курсове през учебната 2020/2021 година.

Подробна информация ще намерите в раздел "СПЕЦИАЛНОСТИ-ПРИЕМ", "ПРИЕМ" - "Обучителни курсове "


НАГРАДИ

Наградени от проведения конкурс за плакат и мото, под надслов: „Един живот - един избор“

Виж тук >> Писмо 1

Виж тук >> Писмо 2

 


 

top
Страница
Меню
Новини
top
Страница
Меню
Новини

Copyright © 2020 National High School of Stage and Film Design - All Rights reserved | Вход