uk

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Вие сте тук:  Начало > СПЕЦИАЛНОСТИ - ПРИЕМ > ПРИЕМ > Обща информация
top
Страница
Меню
Новини

Обща информация

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА ЗА УЧЕБНАТА

2021-2022г.

 

СПЕЦИАЛНОСТИ:

„ТЕАТРАЛЕН, КИНО И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДЕКОР”- 12 УЧЕНИЦИ

„ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ТЕАТЪР, КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ”- 12 УЧЕНИЦИ

„ТЕАТРАЛЕН ГРИМ И ПЕРУКИ“ - 12 УЧЕНИЦИ

„ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР“– 12 УЧЕНИЦИ

 

  1. ПРИЕМНИ ИЗПИТИ СЛЕД VІІ КЛАС

 

Приемен изпит

за професия ДИЗАЙНЕР, специалности: „Театрален, кино и телевизионен декор”, „Художествено осветление за театър, кино и телевизия“,  „Театрален грим и перуки“

Изпит по рисуване - рисуване на група от три обемни тела по натура. Изпълнение с черен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист - 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа.

Листовете  се осигуряват от съответното училище.

Един учебен час е с продължителност 45 мин.

 

Приемен изпит

за професия АКТЬОР, специалност „Драматичен театър”:

Приeмен изпит за проверка на артистичните, пластичните и музикални умения на кандидата:

-изпълнение на предварително подготвена басня, стихотворение, проза,  драматичен или комедиен монолог;

-изпълнение на предварително подготвена песен;

-при нужда комисията поставя допълнителна задача;

Забележка: Кандидатите могат да ползват съпровод на корепетитор, осигурен от съответното училище, или звукозапис на CD, избран от кандидата. Кандидатите се явяват в удобно игрално облекло.

 

  1. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

В зависимост от актуалната ситуация в условията на пандемия, документи за кандидатстване ще се подават:

  1. В сградата на  Национална гимназия за сценични и екранни изкуства от 21.06.2021г. до 29.06.2021 г., вкл. без събота и неделя от 08:00 до 17:00 часа;
  2. Онлайн
  • ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ:

от 21.06.2021г. до 29.06.2021г., вкл. без събота и неделя от 08:00 до 17:00 часа;

  1. VI. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление /по образец/ за кандидатстване с подредени желания по специалности: получава се в училището или се изтегля от сайта на НГСЕИ.

/изтегли/

2.Копие от акт за раждане.

3.Копие от свидетелство за основно образование с успех най-малко 4:00, /може да се приложи допълнително/.

4.Копие от медицинско свидетелство /с отбелязано цветоусещане/ за кандидатите за професия ДИЗАЙНЕР със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност и/или професия, издадено от личния лекар на ученика.

5.Копие от медицинско свидетелство за кандидатите за професия АКТЬОР със заключение, че кандидатът е клинично здрав и няма заболявания, които могат да го подложат на риск при обучението.

 

При подаване на документите кандидатът представят задължително за сверяване оригиналите.

 

График за провеждане на изпитите:

За професия Дизайнер, специалности: „Театрален, кино и телевизионен декор“, „Художествено осветление за театър, кино и телевизия“ и „Театрален грим и перуки“

Изпит по рисуване – на 02; /петък/  2021 г. от 08:00ч.

 

За професия Актьор, специалност „Драматичен театър”:

Изпит за проверка на способностите 02; /петък/ 2021 г. от 13:30ч.

 

ПРИ УСЛОЖНЕНА ПАНДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ИЗПИТИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ДНИ, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ГРАФИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ:

Рисуване: 02;03.07.2021 г. от 08.00 ч.

Проверка на способностите Драматичен театър: 02;03.07.2021 г. от 13.30 ч.

 

Обявяване на списъците с резултатите от проведените изпити:

03.07.2021г. /четвъртък/ след 17.00 часа

Обявяване на класиране:

03.07.2021г. -18.30 ч. на сайта на НГСЕИ

Записване:

05.07.2021г. до 07.07.2021 г., вкл. от 08.00 до 17.00 ч.

Обявяване на незаетите места и второ класиране

07.07.2021г. – 18.30 ч. на сайта на НГСЕИ

Записване след второ класиране:

08.07.2021 г. до 09.07.2021 г. вкл. от 08.00 до 17.00 ч.

 

Допълнителен прием и приравнителни изпити от 20.08.2021г. до 02.09.2021г.вкл.

 

www.skadri.org, e-mail: s_kadri@abv.bg

GSM: 0879148823;  0879148824; 0879148825 за връзка и информация

 

Графикът е утвърден със заповед № РД-06- 217/ 26.03.2021г. на директора на НГСЕИ, гр. Пловдив

 

 

« prev top next »
top
Страница
Меню
Новини

 

 


НГСЕИ  организара обучителни курсове през учебната 2020/2021 година.

 Подробна информация ще намерите в раздел "СПЕЦИАЛНОСТИ-ПРИЕМ", "ПРИЕМ" - "Обучителни курсове " 

 

ОБУЧИТЕЛНИТЕ КУРСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРИСЪСТВЕНО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАФИК В СГРАДАТА НА ГИМНАЗИЯТА!


 ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

ПЛОВДИВ

ПОСВЕЩАВА СЕ НА 45-ГОДИШНИНАТА

ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ГИМНАЗИЯТА

 
 

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ПЛОВДИВ

Откриване: 15.05.2021 г. - от 11.00-12.30 ч. 

top
Страница
Меню
Новини
top
Страница
Меню
Новини

Copyright © 2021 National High School of Stage and Film Design - All Rights reserved | Вход