uk

Обща информация

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА ЗА УЧЕБНАТА

2022-2023г.

 

СПЕЦИАЛНОСТИ:

„КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ”- 12 УЧЕНИЦИ

„ТЕАТРАЛНА КУКЛА”- 12 УЧЕНИЦИ

„СЦЕНИЧЕН КОСТЮМ“ - 12 УЧЕНИЦИ

„КУКЛЕН ТЕАТЪР“– 12 УЧЕНИЦИ

 

  1. ПРИЕМНИ ИЗПИТИ СЛЕД VІІ КЛАС

 

Приемен изпит

за професия ДИЗАЙНЕР, специалности: „Компютърна анимация”, „Сценичен костюм“, „Театрална кукла“:

Изпит по рисуване - рисуване на група от три обемни тела по натура. Изпълнение с черен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист - 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа.

Листовете  се осигуряват от съответното училище.

Един учебен час е с продължителност 45 мин.

 

Приемен изпит

за професия АКТЬОР, специалност „Куклен театър”:

Приeмен изпит за проверка на артистичните, пластичните и музикални умения на кандидата:

-изпълнение на предварително подготвена басня, стихотворение, проза,  драматичен или комедиен монолог;

-изпълнение на предварително подготвена песен;

-при нужда комисията поставя допълнителна задача;

Забележка: Кандидатите могат да ползват съпровод на корепетитор, осигурен от съответното училище, или звукозапис на CD, избран от кандидата. Кандидатите се явяват в удобно игрално облекло.

 

  1. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

 Документи за кандидатстване ще се подават:

  1. В сградата на  Национална гимназия за сценични и екранни изкуства от 20.06.2022г. до 25.06.2022 г., вкл.  от 08:00 до 17:00 часа;
  2. Онлайн /само в изкючителни случаи, когато катдидатите са възпрепятствани да подадат документите лично/.
  • ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ:

от 20.06.2022г. до 25.06.2022г., вкл.  от 08:00 до 17:00 часа;

  1. VI. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление /по образец/ за кандидатстване с подредени желания по специалности: получава се в училището или се изтегля от сайта на НГСЕИ.

/изтегли/

2.Копие от акт за раждане.

3.Копие от свидетелство за основно образование с успех най-малко 4:00, /може да се приложи допълнително/ или служебна бележка, че завършват 7 клас в съответното училище.

4.Копие от медицинско свидетелство /с отбелязано цветоусещане/ за кандидатите за професия ДИЗАЙНЕР със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност и/или професия, издадено от личния лекар на ученика.

5.Копие от медицинско свидетелство за кандидатите за професия АКТЬОР със заключение, че кандидатът е клинично здрав и няма заболявания, които могат да го подложат на риск при обучението.

 

При подаване на документите кандидатът представят задължително за сверяване оригиналите.

 

ИЗПИТИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ДНИ, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ГРАФИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ:

  • За професия Дизайнер, специалности: „Компютърна анимация“, „Театрална кукла“ и „Сценичен костюм“

Изпит по рисуване на 28.06. и 29.06.  2022 г. от 08:00ч.

  •  За професия "Актьор", специалност „Куклен театър”:

Изпит за проверка на способностите - 28.06. и 29.06.  2022 г. от 13:30ч.

 

 

Обявяване на списъците с резултатите и класирането от проведените изпити:

30.06.2022г. /четвъртък/ след 17.00 часа

на сайта на НГСЕИ.

Записване:

01, 02, 04 и 05 юли.2022г.  от 08.00 до 17.00 чЗабележка: на 02 юли/събота/ - от 08.00-13.00 ч.

Обявяване на незаетите места и второ класиране

06.07.2022г. – 18.30 ч. на сайта на НГСЕИ

Записване след второ класиране:

06, 07, 08 юли 2022 г.  от 08.00 до 17.00 ч.

 

 

www.skadri.org, e-mail: s_kadri@abv.bg

GSM: 0879148823;  0879148824; 0879148825 за връзка и информация

 

Графикът е утвърден със заповед № РД-06- 256/ 22.03.2022г. на директора на НГСЕИ, гр. Пловдив

 

 


 

 
Майсторски клас "Моден дизайн" на доц. д-р Динка Касабова в Националната гимназия по сценични и екранни изкуства - Пловдив.
Майсторският клас прерастна в работилница "Текстил и ситопечат".
STEM центъра на училището бе "теренът", на който твориха учениците.
Събитието е част от програмата на Европейската нощ на учените - 2022 по проект КТРИО.
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Търсене Връх Новини Карта на сайта Начало