uk

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Вие сте тук:  Начало > СПЕЦИАЛНОСТИ - ПРИЕМ > ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г. > Обща информация
top
Страница
Меню
Новини

Обща информация

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА ЗА УЧЕБНАТА

2021-2022г.

 

СПЕЦИАЛНОСТИ:

„ТЕАТРАЛЕН, КИНО И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДЕКОР”- 12 УЧЕНИЦИ

„ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ТЕАТЪР, КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ”- 12 УЧЕНИЦИ

„ТЕАТРАЛЕН ГРИМ И ПЕРУКИ“ - 12 УЧЕНИЦИ

„ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР“– 12 УЧЕНИЦИ

 

  1. ПРИЕМНИ ИЗПИТИ СЛЕД VІІ КЛАС

 

Приемен изпит

за професия ДИЗАЙНЕР, специалности: „Театрален, кино и телевизионен декор”, „Художествено осветление за театър, кино и телевизия“, „Театрален грим и перуки“:

Изпит по рисуване - рисуване на група от три обемни тела по натура. Изпълнение с черен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист - 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа.

Листовете  се осигуряват от съответното училище.

Един учебен час е с продължителност 45 мин.

 

Приемен изпит

за професия АКТЬОР, специалност „Драматичен театър”:

Приeмен изпит за проверка на артистичните, пластичните и музикални умения на кандидата:

-изпълнение на предварително подготвена басня, стихотворение, проза,  драматичен или комедиен монолог;

-изпълнение на предварително подготвена песен;

-при нужда комисията поставя допълнителна задача;

Забележка: Кандидатите могат да ползват съпровод на корепетитор, осигурен от съответното училище, или звукозапис на CD, избран от кандидата. Кандидатите се явяват в удобно игрално облекло.

 

  1. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

 Документи за кандидатстване ще се подават:

  1. В сградата на  Национална гимназия за сценични и екранни изкуства от 21.06.2021г. до 29.06.2021 г., вкл. без събота и неделя от 08:00 до 17:00 часа;
  2. Онлайн /само в изкючителни случаи, когато катдидатите са възпрепятствани да подадат документите лично/.
  • ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ:

от 21.06.2021г. до 29.06.2021г., вкл. без събота и неделя от 08:00 до 17:00 часа;

  1. VI. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление /по образец/ за кандидатстване с подредени желания по специалности: получава се в училището или се изтегля от сайта на НГСЕИ.

/изтегли/

2.Копие от акт за раждане.

3.Копие от свидетелство за основно образование с успех най-малко 4:00, /може да се приложи допълнително/.

4.Копие от медицинско свидетелство /с отбелязано цветоусещане/ за кандидатите за професия ДИЗАЙНЕР със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност и/или професия, издадено от личния лекар на ученика.

5.Копие от медицинско свидетелство за кандидатите за професия АКТЬОР със заключение, че кандидатът е клинично здрав и няма заболявания, които могат да го подложат на риск при обучението.

 

При подаване на документите кандидатът представят задължително за сверяване оригиналите.

 

ПОРАДИ СЛОЖНАТА ПАНДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ИЗПИТИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ДНИ, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ГРАФИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ:

  • За професия Дизайнер, специалности: „Театрален, кино и телевизионен декор“, „Художествено осветление за театър, кино и телевизия“ и „Театрален грим и перуки“

Изпит по рисуване на 02.07. и 03.07.  2021 г. от 08:00ч.

  •  За професия "Актьор", специалност „Драматичен театър”:

Изпит за проверка на способностите - 02.07. и 03.07.  2021 г. от 13:30ч.

 

 

Обявяване на списъците с резултатите от проведените изпити:

03.07.2021г. /събота/ след 17.00 часа

Обявяване на класиране:

03.07.2021г. -18.30 ч. на сайта на НГСЕИ

Записване:

05.07.2021г. до 07.07.2021 г., вкл. от 08.00 до 17.00 ч.

Обявяване на незаетите места и второ класиране

07.07.2021г. – 18.30 ч. на сайта на НГСЕИ

Записване след второ класиране:

08.07.2021 г. до 09.07.2021 г. вкл. от 08.00 до 17.00 ч.

 

Допълнителен прием и приравнителни изпити от 20.08.2021г. до 02.09.2021г.вкл.

 

www.skadri.org, e-mail: s_kadri@abv.bg

GSM: 0879148823;  0879148824; 0879148825 за връзка и информация

 

Графикът е утвърден със заповед № РД-06- 217/ 26.03.2021г. на директора на НГСЕИ, гр. Пловдив

 

 

« prev top next »
top
Страница
Меню
Новини

 


Посетете 
 

  страницата ни...


 Информирайте се от

  ...

 


Информация за кандидатстване за еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година за учениците от 8-ми клас

 


ГРАФИК  НА  УЧЕБНОТО  ВРЕМЕ

За учебната 2021 – 2022 година 

 /вижте/


КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ

ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА2021-2022 г.

/прочети условията тук/

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО 

ОТ ОБЩИНА  ПЛОВДИВ

>>Виж тук<<


 

ГРАФИК ЗА ДНИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В НГСЕИ, ГР. ПЛОВДИВ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

/Вижте тук/ 

 

 
top
Страница
Меню
Новини
top
Страница
Меню
Новини

Copyright © 2021 National High School of Stage and Film Design - All Rights reserved | Вход