uk

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ 2022 - 2023 г.

 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 8; тел:032 626 425; e-mail: s_kadri@abv.bg

 


ЗАПОВЕД
  № РД 06- 395/ 12.07.2022 г.
          
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,  чл. 6, ал. 1, ал. 2 и ал.3  от Наредба № 2/12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици от училищата по изкуства
                                                                                  
Определям:
1. Приравнителни изпити за учебната 2022/2023 година, както следва:
• За специалност „Куклен театър“ – 11 клас – 1 място
 
1. Кандидатите подават заявления от 23.08.2022 г. до 25.08.2022 г.
2. Изпитите се провеждат от 01.09.2022 г. до 14.09.2022 г.
3. График на приравнителните изпити ще бъде качен в сайта на НГСЕИ.
 
Необходими документи:
• Заявление – предоставя се в НГСЕИ
• Декларация за информирано съгласие – предоставя се в НГСЕИ
• Медицинско свидетелство
• Свидетелство/ служебна бележка за завършен клас/ етап.
                                                                                                                  
    Директор: Николай Христов Томов


 

ГРАФИК ЗА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ

КУКЛЕН ТЕАТЪР

ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

КЛАС

ДАТА

ЧАС

СОЛФЕЖ

VIII, IX

01.09.2022 г.

10.00

ВОКАЛНА ПОДГОТОВКА

VIII, IX, X

02.09.2022 г.

10.00

АКТЬОРСТВО ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР

VIII, IX, X

05.09.2022 г.

10.00

ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО

VIII, IX

07.09.2022 г.

10.00

ТЕХНИКА НА ГОВОРА

VIII, IX

08.09.2022 г.

10.00

АКТЬОРСТВО ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР – УЧЕБНА ПРАКТИКА

VIII, IX, X

09.09.2022 г

10.00

СЦЕНИЧНО ДВИЖЕНИЕ

X

12.09.2022 г.

10.00

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

X

допълнително уточняване

10.00

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

VIII

12.09.2022 г.

14.00

ЧУЖД ЕЗИК – НЕМСКИ ЕЗИК

VIII, IX, X

13.09.2022 г.

10.00

ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

IX, X

14.09.2022 г.

10.00

 

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ: 23, 24,25.08.2022 г. В НГСЕИ, ГР. ПЛОВДИВ ОТ 8.00 ДО 16.00 ЧАСА


 

 
Майсторски клас "Моден дизайн" на доц. д-р Динка Касабова в Националната гимназия по сценични и екранни изкуства - Пловдив.
Майсторският клас прерастна в работилница "Текстил и ситопечат".
STEM центъра на училището бе "теренът", на който твориха учениците.
Събитието е част от програмата на Европейската нощ на учените - 2022 по проект КТРИО.
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Търсене Връх Новини Карта на сайта Начало