Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
"Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив