Форми на обучение - СФО

 

ПРАВИЛА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА
ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. - /прочети/

График СФО - м. април /виж тук/


Сесии СФО - 2022/2023 г. - /виж графика/