uk

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Вие сте тук:  Начало > ЗА НАС > РЪКОВОДСТВО > Николай Томов
top
Страница
Меню
Новини

Николай Томов

 

Преподавател по рисуване и перспектива.            

  • от 2016 до 2019 г. - ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.

Преподавател по рисуване.

  • Хонорован преподавател от 2005 до 2013 г.

АМТИИ гр. Пловдив

Преподавател по перспектива и рисуване.

Хонорован преподавател.                       

от 1994 до 1995 г.

СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Пловдив.

Преподавател по изобразително изкуство.

Учител. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

от 2018 г.

отчислен справо на защита.

от 2015 до 2018 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив. 

  • Основни предмети / застъпени професионални умения докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство към катедра „Естетическо образование“ – редовен докторант.
  • Наименование на темата - „Приложение на конструктивно – редускционния подход в обучението по рисуване във ВУ“.

 

от 1989 до 1994 г.

Завършва ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново.

Педагогика на изобразителното изкуство, втора специалност – Естетика.

Преподавател по изобразително изкуство и естетика и специалист по живопис.

Магистър.                       

от 1982 до 1987 г.

Завършва ССХУ за Сценични кадри гр. Пловдив.

„Художественно и сценично осветление и озвучителна техника и звукознание.“                                               

ПУБЛИКАЦИИ      

Николай Томов (2017 г.): „Развиване на изобразителните умения на студенти-педагози, чрез прилагане на конструктивно-геометричен подход с използване на редукция в обучението по рисуване“. Сборник доклади от 6-ти студентски научен форум. Пловдив – Университетско издателство „Паисий Хилендарски“.

Николай Томов (2018 г.): „Изготвяне и валидизиране на система от критерии за оценяване на резултатите от учебната дисциплина Рисуване на студенти от специалност ПОИИ“.

Сборник доклади от 7-ми студентски научен форум. Пловдив – Университетско издателство „Паисий Хилендарски“.

КВАЛИФИКАЦИИ           

2019 Г.

Квалификационнен курс „Обучение по дигитални умения и икт“ модул 2,

ОРАК Инженеринг ЕООД. 

2018 Г.

Квалификационнен курс „Управление на проекти и участие в програми“,

ПУ „Паисий Хилендарски“. 

2018 Г.

Квалификационнен курс „Портфолио на учителя“,

ПУ „Паисий Хилендарски“. 

2016 Г.

Семинар „Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес“,

Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС. 

2014 Г.

4-то ПКС.                     

 ОТ 2009 Г. ДО 2013 Г.

член на управителния съвет на ДПХ. 

ОТ 2007 Г. ДО 2009 Г.

координатор от българска страна на международен проект „Crosspoints” - “Точки на пресичане“, с участие на България, Германия и Полша.

 ИЗЛОЖБИ И УЧАСТИЕ В СИМПОЗИУМИ                

2019 Г.

1-ви швейцаро-български симпозиум «Изкуство и диалог» гр. Вангенрид/ Швейцария.

Изложба «Без мостове няма разбирателство» в Културен дом «Витгенщайн» гр. Виена/ Австрия. 

2017 Г.

Международен живописен пленер, организиран от Дружество на пловдивските художници и общинска фондация «Пловдив 2019» гр. Пловдив.                       

2016 Г.

Изложба «Цветове» на Дружество на пловдивските художници, гр. Пловдив. 

Международен пленер Рисунка голям формат «Диалог» в гр. Брацигово. 

2015 Г.

Българо-немски пленер «От центъра към периферията и обратно», гр. Пловдив. 

Изложба «7 от 100 ателиета» - проект на Галерия «Резонанс» в Български културен институт гр. Берлин/ Германия.                       

2013г.

Изложба в гр. Кведлинбург/ Германия. 

Изложба „15 х 5“, Дружество на Пловдивските художници, гр. Пловдив. 

2012 г.

Изложба „100 години дружество на  Южнобългарските художници‘‘, гр. Пловдив. 

Изложба ‘‘Триангел‘‘, гр. Вернигероде/ Германия.           

2011 г.

Изложба “Рисунка голям формат“, гр. Пловдив. 

2010 г.

Изложба ''България през вековете'', гр. Пловдив. 

2008 г.

Изложба в гр. Гелнхаузен/ Германия. 

Изложба в галерия «К», гр. Леувен/ Белгия. 

2007 г.

Изложба в Технически Университет гр. Дрезден/ Германия. 

Изложба в представителството на провинция Саксония-Анхалт в гр. Брюксел/ Белгия.

2006 г.

Изложба «L’art du collage à l’aube du vingt et unième siècle», гр. Париж/ Франция. 

Изложба «Три плюс две», общински съвет гр. Магдебург/ Германия. 

Немско-български пленер «Radierung», гр. Цьорниц/ Германия. 

Изложба «В градината на Ламартин» в представителството на провинция Саксония Анхалт, гр. Брюксел/ Белгия. 

2005 г.

Международен форум «Atout Cœur d’Artist», гр. Париж/ Франция. 

Немско-български пленер «Рисунка голям формат», гр. Пловдив. 

2003 г.,  2001 г.

Международен пленер «Open Art», гр. Аален/ Германия. 

2002 г., 2001 г.

Изложба в Центъра за срещи на провинция Саксония-Анхалт, гр. Пловдив. 

2000 г.

Изложба в галерия «Сезони», гр. София. 

1998 г.

Изложба в художествено студио, гр. Грац/ Австрия. 

1998 - 1999 г.

«Импресия», гр. Пловдив. 

1997 г.

Изложба в галерия «Дисонанс», гр. Пловдив. 

1995 г.

Изложба в гр. Пловдив.

 

« prev top next »
top
Страница
Меню
Новини

 


  Посетете  

    страницата ни...


 Информирайте се от

  ...

 

 


ВАЖНО!

 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА
гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 8; тел:032 626 425; e-mail: s_kadri@abv.bg


ЗАПОВЕД
№ РД-06- 68/21.10.2021г.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката;
Заповед № РД-01-891/20.10.2021 г. на д-р Сийка Димчева, директор на РЗИ-Пловдив.

ОПРЕДЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП, КАКТО СЛЕДВА:

Учениците от 8 а; 8 б; 10 а; 12 а; 12 б – присъствено от 22.10. до 28.10. 2021 г.
Същите класове и паралелки минават в ОРЕС от 29.10. до 04.11. 2021 г.
Учениците от 9 а; 9 б; 10 б; 11 а; 11 б – преминават в ОРЕС от 22.10. до 28.10. 2021 г.
Същите класове и паралелки учат присъствено от 29.10. до 04.11.2021 г.
Паралелките, които продължават обучението си в електронна среда от разстояние, спазват утвърденото седмично разписание за периода на онлайн обучението. Темите от учебното съдържание за всеки ден и учебен час да се вписват в електронния дневник на съответната паралелка или група.
Занимания на клубовете по интереси да се провеждат по график при спазване на всички противоепидемични мерки.


Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички преподаватели, ученици и служители за сведение и изпълнение!

Директор: Николай Томов

 


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО НГСЕИ

ОТ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", КОВЪНТРИ,

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

/прочетете/


СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

НА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

/вижте списъка/

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


НГСЕИ ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО 

ОТ ОБЩИНА  ПЛОВДИВ

>>Виж тук<<


 

ГРАФИК ЗА ДНИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В НГСЕИ, ГР. ПЛОВДИВ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

/Вижте тук/ 
ЗАПОЧВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ
 
top
Страница
Меню
Новини
top
Страница
Меню
Новини

Copyright © 2021 National High School of Stage and Film Design - All Rights reserved | Вход