uk

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Вие сте тук: Вход
top
Страница
Меню
Новини

Вход

Администриране на сайта

Моля, въведете парола.

!!! JavaScript и Cookies трябва да бъдат активирани !!!
User (optional):

Password:


top next »
top
Страница
Меню
Новини

 


  Посетете  

    страницата ни...


 Информирайте се от

  ...

 

 


ВАЖНО!

 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА
гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 8; тел:032 626 425; e-mail: s_kadri@abv.bg


ЗАПОВЕД
№ РД-06- 68/21.10.2021г.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката;
Заповед № РД-01-891/20.10.2021 г. на д-р Сийка Димчева, директор на РЗИ-Пловдив.

ОПРЕДЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП, КАКТО СЛЕДВА:

Учениците от 8 а; 8 б; 10 а; 12 а; 12 б – присъствено от 22.10. до 28.10. 2021 г.
Същите класове и паралелки минават в ОРЕС от 29.10. до 04.11. 2021 г.
Учениците от 9 а; 9 б; 10 б; 11 а; 11 б – преминават в ОРЕС от 22.10. до 28.10. 2021 г.
Същите класове и паралелки учат присъствено от 29.10. до 04.11.2021 г.
Паралелките, които продължават обучението си в електронна среда от разстояние, спазват утвърденото седмично разписание за периода на онлайн обучението. Темите от учебното съдържание за всеки ден и учебен час да се вписват в електронния дневник на съответната паралелка или група.
Занимания на клубовете по интереси да се провеждат по график при спазване на всички противоепидемични мерки.


Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички преподаватели, ученици и служители за сведение и изпълнение!

Директор: Николай Томов

 


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО НГСЕИ

ОТ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", КОВЪНТРИ,

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

/прочетете/


СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

НА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

/вижте списъка/

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


НГСЕИ ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО 

ОТ ОБЩИНА  ПЛОВДИВ

>>Виж тук<<


 

ГРАФИК ЗА ДНИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В НГСЕИ, ГР. ПЛОВДИВ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

/Вижте тук/ 
ЗАПОЧВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ
 
top
Страница
Меню
Новини
top
Страница
Меню
Новини

Copyright © 2021 National High School of Stage and Film Design - All Rights reserved | Вход