ИСТОРИЯ

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства се открива през есента на 1975 година, като СХУ за Сценични кадри в града на художниците и на първия в историята на България професионален театър – гр. Пловдив. През годините директори на училището са: Хазарос Бедросян, Йордан Спасов, Станислав Самоковлиев, а от 1992/93 година – Емилия Арабаджиева – 1993/2019 г.. Настоящ директор на гимназията е Николай Томов.

Историята на гимназията е белязана с високи постижения и като учебна институция – много от завършилите ученици са вече утвърдени творци в различни сфери на сценичните и визуални изкуства, и като творчески постижения в реализирането на проекти в професионални творчески институти – театър, опера и кино. Една от причините за това са адаптивните промени в процеса на обучение – общообразователно и професионално, свързани с развитието на образователния и творчески процес. Вследствие на което гимназията все повече се утвърждава като съвременна и модерна учебна институция. През 2005 г. училището заслужено получава името Национална гимназия за сценични и екранни изкуства. Този акт, не е проосто технически, новото име по-точно определя същността на образователното съдържание, насочено към работа в театъра, киното, телевизията и други сфери на визуалните изкуства.

Учениците в Национална гимназия за сценични и екранни изкуства получават много добро образование. Покриват се всички общообразователни изисквания с изучаването на: български език и литература, английски език, немски език, математика, информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, психология и логика, етика и право, философия, свят и личност, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт.

Наред със специфичната подготовка интерес за всички ученици представляват общохудожествените дисциплини: история на изкуството, рисуване, перспектива, пластична анатоимия, чуждоезикова подготовка по специалността, история на музиката, живопис, скулптура, история на костюма, компютърно проектиране. Те са необходим и важен компонент от общия процес на обучение и подготовка на изпълнителски кадри за драматичен театър, куклен театър, опера, кино, телевизия. Целият курс на обучение формира специалисти в областта на изкуството и личности, готови да реализират своите умения, талант и способности в бързо развиващия се свят.

Преподавателите по професионална и профилирана подготовка са доказани имена в сферата на изкуството с отлична творческа реализация и солиден преподавателски опит. Преподавателски екип е  на много високо ниво, той дава на учениците не само професионални умения, но и възпитава човешки ценности, необходими за пълноценната им реализация в живота.

Имаме сериозни професионални и творчески отношения с театри, училища, читалища, галерии, с Дирекция „Култура” на община Пловдив, с телевизионни студия и кинопродукции. Всичко това позволява на учениците  да реализират своите умения на професионално ниво още по време на обучението и да създадат контакти, които да улеснят професионалната им реализация след завършването, а и да получат още по-добри професионални умения; за тях е престижно да работят по проекти на известни режисьори и сценографи; имаме много добри контакти с театрите в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково и частни театрални формации.

Утвърдиха се за кратко време и актьорските специалности – със своите спектакли те завоюваха творческо пространство не само в Пловдив; благодарствените писма за техните представления, които са подготвени изцяло и с участието на ученици от другите специалности, са ежедневие.

Наред с прекия учебен процес учениците ни активно участват в проекти на утвърдили се в културното пространство творци – Емир Костурица, Леонард Капон, Теди Москов, Мариус Куркински. Участваме активно в различни мероприятия – представяме свои постижения на ежегодна изложба в галерия „Ромфея”, забавляваме се на карнавала в гр. Габрово, празнуваме Международния ден на театъра със собствен спектакъл в читалище „Христо Ботев”, включваме се в много културни инициативи, участваме на конкурси, осъществяваме европейски проекти.

Не на последно място – в училището цари дух на разбирателство, толерантност, коректност, дух на свобода – неотменен елемент от сложния път на изкуството.

Основание за самочувствие  дава фактът, че  училището продължава да е атрактивно и търсено от младите хора. Общообразователната и специалната  подготовка  са еднакво добре застъпени, дипломират се интелигентни и добре осведомени хора, които ще се влеят в културния живот на страната за затвърждаване на позициите й в Европа и в света.