uk

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Вие сте тук: Вход
top
Страница
Меню
Новини

Вход

Администриране на сайта

Моля, въведете парола.

!!! JavaScript и Cookies трябва да бъдат активирани !!!
User (optional):

Password:


top next »
top
Страница
Меню
Новини

 


  Посетете  

    страницата ни...


 Информирайте се от

  ...ЗАПОВЕД

за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – частта по практика на професията за сесия май- юни на учебната 2021/2022 година

/виж заповедта/


 

 СЪОБЩЕНИЕ

НГСЕИ  ще проведе приравнителни изпити за учебната 2022-2023 г., по следните специалности:

  • "Театрален, кино и телевизионен декор " - 1 място за 9 клас
  • "Компютърна анимация" - 1 място за 10 клас

Подробна информация може да получите на тел.: 0879148824 - зам. директор П. Алексиева и на сайта ни в раздел "Прием за учебната 2022/2023 година". 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


 

 

Обучителни курсове 2021/2022 г.

/виж графика и условията/

/график февруари-юни 2022/


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 година

 

СПЕЦИАЛНОСТИ:

  • "Компютърна анимация" - 12 ученици
  • "Сценичен костюм" - 12 ученици
  • "Театрална кукла" - 12 ученици
  • "Куклен театър" - 12 ученици

Подробна информация ще намерите в раздел "ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г." на сайта ни.

 

 

top
Страница
Меню
Новини
top
Страница
Меню
Новини

Copyright © 2021 National High School of Stage and Film Design - All Rights reserved | Вход