uk

ИСТОРИЯ

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства се открива през есента на 1975 година, като СХУ за Сценични кадри в града на художниците и на първия в историята на България професионален театър – гр. Пловдив. През годините директори на училището са: Хазарос Бедросян, Йордан Спасов, Станислав Самоковлиев, а от 1992/93 година – Емилия Арабаджиева – 1993/2019 г.. Настоящ директор на гимназията е Николай Томов.

Историята на гимназията е белязана с високи постижения и като учебна институция – много от завършилите ученици са вече утвърдени творци в различни сфери на сценичните и визуални изкуства, и като творчески постижения в реализирането на проекти в професионални творчески институти – театър, опера и кино. Една от причините за това са адаптивните промени в процеса на обучение – общообразователно и професионално, свързани с развитието на образователния и творчески процес. Вследствие на което гимназията все повече се утвърждава като съвременна и модерна учебна институция. През 2005 г. училището заслужено получава името Национална гимназия за сценични и екранни изкуства. Този акт, не е проосто технически, новото име по-точно определя същността на образователното съдържание, насочено към работа в театъра, киното, телевизията и други сфери на визуалните изкуства.

Учениците в Национална гимназия за сценични и екранни изкуства получават много добро образование. Покриват се всички общообразователни изисквания с изучаването на: български език и литература, английски език, немски език, математика, информатика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, психология и логика, етика и право, философия, свят и личност, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт.

Наред със специфичната подготовка интерес за всички ученици представляват общохудожествените дисциплини: история на изкуството, рисуване, перспектива, пластична анатоимия, чуждоезикова подготовка по специалността, история на музиката, живопис, скулптура, история на костюма, компютърно проектиране. Те са необходим и важен компонент от общия процес на обучение и подготовка на изпълнителски кадри за драматичен театър, куклен театър, опера, кино, телевизия. Целият курс на обучение формира специалисти в областта на изкуството и личности, готови да реализират своите умения, талант и способности в бързо развиващия се свят.

Преподавателите по професионална и профилирана подготовка са доказани имена в сферата на изкуството с отлична творческа реализация и солиден преподавателски опит. Преподавателски екип е  на много високо ниво, той дава на учениците не само професионални умения, но и възпитава човешки ценности, необходими за пълноценната им реализация в живота.

Имаме сериозни професионални и творчески отношения с театри, училища, читалища, галерии, с Дирекция „Култура” на община Пловдив, с телевизионни студия и кинопродукции. Всичко това позволява на учениците  да реализират своите умения на професионално ниво още по време на обучението и да създадат контакти, които да улеснят професионалната им реализация след завършването, а и да получат още по-добри професионални умения; за тях е престижно да работят по проекти на известни режисьори и сценографи; имаме много добри контакти с театрите в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково и частни театрални формации.

Утвърдиха се за кратко време и актьорските специалности – със своите спектакли те завоюваха творческо пространство не само в Пловдив; благодарствените писма за техните представления, които са подготвени изцяло и с участието на ученици от другите специалности, са ежедневие.

Наред с прекия учебен процес учениците ни активно участват в проекти на утвърдили се в културното пространство творци – Емир Костурица, Леонард Капон, Теди Москов, Мариус Куркински. Участваме активно в различни мероприятия – представяме свои постижения на ежегодна изложба в галерия „Ромфея”, забавляваме се на карнавала в гр. Габрово, празнуваме Международния ден на театъра със собствен спектакъл в читалище „Христо Ботев”, включваме се в много културни инициативи, участваме на конкурси, осъществяваме европейски проекти.

Не на последно място – в училището цари дух на разбирателство, толерантност, коректност, дух на свобода – неотменен елемент от сложния път на изкуството.

Основание за самочувствие  дава фактът, че  училището продължава да е атрактивно и търсено от младите хора. Общообразователната и специалната  подготовка  са еднакво добре застъпени, дипломират се интелигентни и добре осведомени хора, които ще се влеят в културния живот на страната за затвърждаване на позициите й в Европа и в света.

 

 

 

Обучителни курсове 2023 / 2024 г. - рисуване

 

График – събота

Учебна сграда – Пловдив, ул. Петко Д. Петков 8

Рисуване

от 09:00 ч. до 13:00 ч.

5 учебни часа.

 

Февруарпи 2024г.        – 10, 17, 24;

Март 2024г.                  –    2, 9, 16, 23;

Април 2024г.                -   13, 20, 27;

Май 2024г.                    –   11, 18.

Юни 2024г.                   –    1, 8, 15, 22.

Таксата за обучителния курс по рисуване за втория учебен срок е в размер на 320,00 лв.

Срок за плащане до 09.02.2024г.

Преди да се заплати таксата, моля свържете се на тел.0879148823 Лилия Аджемян, за информация за свободни места.

Има ограничение на бройката, възможността е до 50 обучаващи се.

Таксата се превежда по банковата сметка на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства / НГСЕИ /

IBAN   BG 20 UNCR 7630 3100 1165 82BIC  UNCR BGSF

Основание за плащане – такса курс и трите имена на курсиста.

След заплащане на таксата, платежното нареждане се снима/сканира и се изпраща на s_kadri@abv.bg, с упоменати три имена на курсиста и курса, който ще посещава.

На имейла ще ви бъде изпратен договор, който трябва да бъде попълнен, подписан и върнат на s_kadri@abv.bg.

При промяна на ситуацията, курсовете ще се провеждат онлайн.

 

Обучителни курсове 2023 / 2024 г. - актьорско майсторство

 

График – събота

Учебна сграда – Пловдив, ул. Петко Д. Петков 8

 

Актьорско майсторство

от 13:30 ч. до 17:30 ч.

5 учебни часа.

Февруарпи 2024г.        – 10, 17, 24;

Март 2024г.                  –    2, 9, 16, 23;

Април 2024г.                -   13, 20, 27;

Май 2024г.                    –   11, 18.

Юни 2024г.                   –    1, 8, 15, 22.

  

Таксата за обучителния курс по актьорско майсторство за втория учебен срок е в размер на 320,00 лв.

Срок за плащане до 09.02.2024г.

Преди да се заплати таксата, моля свържете се на тел.0879148823 Лилия Аджемян, за информация за свободни места.

Има ограничение на бройката, възможността е до 30 обучаващи се.

Таксата се превежда по банковата сметка на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства / НГСЕИ /

IBAN   BG 20 UNCR 7630 3100 1165 82BIC  UNCR BGSF

Основание за плащане – такса курс и трите имена на курсиста.

След заплащане на таксата, платежното нареждане се снима/сканира и се изпраща на s_kadri@abv.bg, с упоменати три имена на курсиста и курса, който ще посещава.

На имейла ще ви бъде изпратен договор, който трябва да бъде попълнен, подписан и върнат на s_kadri@abv.bg.

При промяна на ситуацията, курсовете ще се провеждат онлайн.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
УТВЪРДЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.
 
  
 
 
 
 
 

 

Търсене Връх Новини Карта на сайта Начало