КВАЛИФИКАЦИИ

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ - ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ:

 1. Тема и цели на обучението: - 95550074 – Тиймбилдинг и сплотяване на екипа от учители - 

  Сплотяване на педагогическия колектив

  Осъзнаване от необходимостта да са съпричастни с другите

  Повишаване на колективната мотивация

  Повишаване мотивацията на учениците

  Повече постигнати цели от съвместни дейности

 2. Място на провеждане: - 

  В конферентаната зала на хотел Парадайс, Цигов чарк, общ. Батак, обл. Пазарджик.

 3. Период на провеждане: 

  -Период на обучението от 01.02.2023г. до 10.02.2023г. (общо 32 академични часа):

  а/ Присъствено обучение от 01.02.2023г. до 03.02.2023г.  включително (16 академични часа); 

  б/Неприсъствено обучение от 04.02.2023г.   до 10.02.2023г.   включително (16 академични часа)

 4. Начален и краен час присъствено обучение:01.02.2023г., 15.00 ч. до  03.02.2023г., 12.00 ч.
 5. Наименование на обучинелната организация: - 

  ИЗОБЛОК ЕООД, ЕИК: 123745189, вписано в  информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под № 9555

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: - 26 преподаватели.
 7. Форми на обучение:

  Частично присъствена:  16 часа присъствени и 16 часа неприсъствени

 8. Методи на обучение: лекция, презентация, практически упражнения,  ролеви игри, дискусии