uk

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Вие сте тук: ЗА НАС
top
Страница
Меню
Новини

 


  Посетете  

    страницата ни...


 Информирайте се от

  ...


 Завърши IV-ти Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“ 2021 г.

Конкурсът е организиран от НХГ „Цанко Лавренов“ със съдействието на Министерство на културата на Република България като съорганизатор.

Втора награда и стипендия на Министерство на културата спечели
Константин Лайдов, 11 клас, Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, Пловдив

/вижте подробна информация тук/


ВАЖНО!

 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА
гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 8; тел:032 626 425; e-mail: s_kadri@abv.bg

ЗАПОВЕД

 

№ РД 06 – 76 / 27.10.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка със Заповед №РД 09-3596/ 20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена в изпълнение на т.1 и т.7-10 от Заповед № РД 01-856, допълнена със Заповед № РД 01-861/ 21.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването

 

НАРЕЖДАМ:

  1. Преустановяват се присъствените учебни занятия на всички ученици от НГСЕИ от 28.10.2021 г.
  2. Учебните занятия се провеждат в електронна среда по установения график на седмичното разписание.
  3. Темите от учебното съдържание за всеки ден и учебен час да се вписват в електронния дневник.
  4. Заниманията на клубовете по интереси да се провеждат онлайн по график.

              Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички преподаватели, ученици и служители на   НГСЕИ, гр. Пловдив за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Директор

Николай Христов Томов

 

 


 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


 

ЗАПОВЕД

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

 


 

ЗАПОЧВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ
 
top
Страница
Меню
Новини
top
Страница
Меню
Новини

Copyright © 2021 National High School of Stage and Film Design - All Rights reserved | Вход